سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم سالاری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان- بولوار 22 بهمن- دانش
سیدمحمدعلی حسینی – استادیار بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

در این تحقیق عملکرد بازدارنده ی 2و’2] بیس- N (4- دی متیل آمینو سالیسیل آلدمین)[ 1و1’– دی تیو در کاهش خوردگی فولاد کم کربن St37 ، در محیط اسید سولفوریک نیم مولار بررسی گردید. مهمترین عوامل موثر بر راندمان بازدارندگی، ارزیابی و از مجموع نتایج بدست آمده، مکانیزم بازدارندگی ،2و/ 2-[بیس-N (4-کلرو-بنزآلدیمین)] – 1و/1 – دی تیو استخراج گردید جهت مطالعه نحوه بازدارندگی وبدست اوردن راندمان آن از آزمایشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی استفاده شد نتایج آزمایشها نشان داد که افزایش غلظت بازدارنده سبب افزایش راندمان بازدارندگی می شود. همچنین نتایج آزمایشها نشان داد که بازدارنده از نوع آندی-کاتدی می باشد.وعملکرد آن در خوردگی فولاد به مکانیزم جذب فیزیکی آن نسبت داده می شود.