سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره کاغذچی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مینا عددی یگانه – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کربن فعال ماده ای کریستالی و غیر گرافیتی است که حفرات درونی زیادی دارد. کربن های فعال به دو روش اصلی فعال سازی شیمیایی و فیزیکی تهیه می شوند. مواد اولیه گوناگونی برای تولید کربن فعال استفاده می شوند. در این تحقیق از ضایعات مختلف کشاورزی به عنوان ماده اولیه برای تولید کربن فعال استفاده گردیدمانند: پوست سخت گردو, بادام و پسته, سبوس برنج, پوست سخت هسته زرد آلو و تفاله شیرین بیان. به منظور کاملی از این مواد انجام گرفت و سپس کربن ˝ بررسی اثر نوع ماده اولیه در خواص کربن فعال, ابتدا آنالیز نسبتا های فعال در شرایط یکسان تولید شدند و خواص مختلف این کربن ها نظیر دانسیته, عدد یدی, خاکستر, سطح فعال و… تعیین شد.مطابق نتایج تجربی, سبوس برنج بیشترین مقدارخاکستر را داشت که در نتیجه, این خاصیت در کربن حاصل از آن نیز بیشترین مقدار است. عدد یدی کربن های فعال حاصل از سبوس برنج و تفاله شیرین بیان کمترین مقدار می باشد در حالی که کربن های فعال حاصل از پوست سخت پسته و پوست سخت هسته زردآلو بیشترین عدد یدی را داشتند. پوست پسته با داشتن بیشترین مقدار نسبت سلولز به لیگنین و خاکستر کمتر بیشترین عدد ید و سطح فعال را دارا می باشد. گروه های عاملی مختلفی از جمله گروه های کربونیلی و کربوکسیلی و لاکتونی و فنلی در سطح کربن ها بررسی شد. از میان این گروه ها, گروه های کربونیلی از مقدار قابل ملاحظه ای برخوردار بودند.