سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح الله یداللهی فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شهرکرد
بهزاد قاسمی – استادیار – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جریان جا به جایی همزمان آزاد و اجباری در یک کانال افقی همراه با محفظه باز گرمازا ، به روش عددی بررسی شده است. خطوط جریان ، دما و میزان انتقال حرارت در قالب عدد نوسلت از طریق حل عددی معادلات نویر استوکس و معادله انرژی کوپل شده با آن ها مدل شده است . در این مطالعه با تغییر عدد گر اشف و ثابت در نظر گرفتن عدد رینولدز ، اثر تغییر عمق محفظه بر روی پارامترهای میدان جریان و میزان انتقال حرارت از محفظه مطالعه شده است . نتایج نشان می دهند که با افزایش عدد گراشف میزان انتقال حرارت از کف محفظه افزایش می یابد . علاوه بر این که افزایش عمق محفظه با کاهش نرخ انتقال حرارت همراه است