سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فردوسی – کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشگاه صنعتی شریف
حسن پایاب – دکترا شرکت ملی فولاد ایران

چکیده:

انرژی در صنایع آهن و فولاد سهم مهمی از هزینه کل را دارا بوده و بنابراین کاهش میزان سوخت مصرفی در این صنایع تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده هر تن فولاد خواهد داشت . فرآیند پخت گندلههای سنگ آهن به علت مصرف انرژی زیاد آ نها، فرایندی گران است. بنابر این کاهش مصرف انرژی دراین فرایند یکی از گامهای اساسی برای کاهش مصرف انرژی در تولید فولاد است . یافتن متغییرها ی بهینهتوسط روشهای تجربی امری وقت گیر و هزینه بر است. برای تعیین دمای پخته شدن گندله ها و بدنبال آن کیفیت گندله پخته شده ، می توان از مدلسازی ریاضی فرایند پخت گندله استفاده کرد . این مدل قادر بهتعیین دمای گندله در قسمتهای مختلف بستر و در ارتفاعات مختلف آن و همچنین کیفیت گندله تولیدی می باشد . در اینجا با استفاده از مدل ریاضی اثر میزان کربن (کک ) موجود در گندله بر میزان انرژیمصرفی، سرعت تو لید، کیفیت گندله ها ی پخته و حجم گا زهای تو لید شده در فرآ یند پخت گندله های اکسید آهن بررسی شده است و نیز حد بهینه کربن در گندله تعیین شده است.