سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمهدی رزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک ، تهران
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک ، تهر

چکیده:

در حوضچه های رسوب گذار نواحی با سیرکولاسیون شدید به وجود می آید. این پدیده باعث ایجاد اتصال کوتاه, افزایش نواحی مرده, بالا بردن میزان اختلاط و ممانعت از ایجاد بستری آرام برای رسوب گذاری می شود. همواره سعی بر این است که با تغییر هندسه جریان و به تبع آن تغییر الگوی جریان بازده حوضچه افزایش یابد. در این مقاله اثر حضور بافل در هیدرودینامیک جریان در حوضچه های رسوبگذار به صورت تجربی بررسی شده و سپس از نتایج برای محک زدن حل جریان در حوضچه به روشVOF(Volume Of Fraction)استفاده شده است. درآزمایشگاه برای اندازه گیری پروفیل سرعت از دستگاهADV(Acoustic Doppler Velocimetry)استفاده شده و به وسیله آنپروفیلهای سرعت در مقاطع مختلف مشخص شده است. مقایسه نتایج تجربی و تئوری نشان می دهد که روش بکار گرفته شده می تواند دقت خوبی در مدلسازی عددی ارائه دهد. به این ترتیب و به وسیله یک حل عددی محل بهینه بافل به دست آمده است.