سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحمانی فضلی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین
یونس کاویانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این مقاله تاثیرات اقتصادی تسهیلات مالی خرد به عنوان اگاهی اجتماعی سرمایه محور ۳ و رهیافتی برای رفع نابرابری و توسعه اقتصادی جوامع درچارچوب استراتژیهای بهبود و الگوی رفورمیستی باتاکید برجنبه ی انتقالی درسطح ۵۹روستای استان اذربایجان غربی مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به اهمیت شفاف سازی مبانی نظری موضوع بخشی ازمقاله به طور خاص به پیشینه مباحث و مبانی نظری موضوع اختصاص داده شده است بنابه مطالعات صورت گرفته وجود انعطاف لازم به منظور برانگیختن توانها توانمندسازی و ایجادتحرک اجتماعی جهت احیای نقش اجتماعات محلی را میتوان علت اصلی موفقیت این ایده پیشرو درمباحث توسعه روستایی برشمرد نتایج تحلیل اماری گویایی تاثیرات متفاوت تسهیلات مالی برروی شاخص اقتصادی میباشد