سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الناز سامعی – تهران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مجید تقی زاده مازندرانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
محسن بهمنی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

در این مقاله هدف، بررسی اثر دو اکسید گالیم و منگنز در فعالیت کاتالیست پایدار سازی شدهی (Cu/Zn/Al)می باشد. به منظور افزایش پایداری کاتالیست سنتز متانول پس از بررسی روشها و بهبود دهنده ی مختلف، افزایش مقدار اندکی اکسید سیلسیم کلوییدی مورد تایید قرار گرفت. اما از آنجا که اکسید سیلیسیم در افزایش فعالیت نقش چندانی ندارد و حضور آن در کاتالیست سبب افت اندکی در راندمان STY می شود، استفاده از بهبود دهنده های اکسید فلزی برای جبران آن پیشنهاد می گردد. به همراه اکسید منگنز و اکسید گالیم مقدار اندکی اکسید زیرکونیم استفاده شد. روش ساخت کاتالیست ها روش مرسوم سنتز همرسوبی بود. کاتالیست های ساخته شده توسط آزمون های تعیین مشخصات مانند طیف سنجی پرتو X (XRD) ، جذب شیمیایی N2O و احیا با برنامه ی دمایی (TPR) مورد بررسی قرار گرفتند. حضور اکسید سیلیسیم کلوییدی سبب شد کاتالیست های به دست آمده کارایی بسیار بهتری از کاتالیست صنعتی از خود نشان دهند. نتایج آزمون راکتوری نشان داد، اکسید منگنز اگرچه سبب افزایش راندمان می شود اما مکان های فعال کاتالیست قادر به حفظ این قابلیت طی زمان طولانی نیستند. اکسید گالیم با حفظ پایداری کاتالیست فعالیت ان را نیز به میزان نسبتا قابل قبولی افزایش می دهد به طوری که فعالیت و پایداری نسبت به کاتالیست مرجع و نمونه صنعتی مطلوب تر است.