سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حبیبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف
اکبر غفوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رفتار قطره در میدان جریان چرخشی و وابستگی مسیر آن به پارامترهای مختلف از جمله نسبت چگالی قطره به سیال، اندازة قطره، شدت چرخش‌های متفاوت میدان و در دو حالت با تبخیر و بدون تبخیر مورد بررسی قرار گرفته ‌است. برای بدست آوردن مسیر قطره، ابتدا مؤلفه‌های میدان جریان مشخص شده، سپس در معادلة مومنتوم قطره جایگذاری می‌شوند. معادلة انتقال حرارت و انتقال جرم قطره نیز به معادلات فوق اضافه شده و دستگاه معادلات غیر‌خطی بدست‌آمده را با اعمال شرایط مرزی مناسب ازجمله برابر بودن سرعت ابتدایی قطره و سیال، به کمک روش عددی حل شده است. اثر تبخیر بر روی مسیر قطره که به جهت بالا بودن نرخ کاهش اندازة آن می‌باشد و باعث می‌شود که قطره مسیر چرخشی طولانی‌تری را طی کند، نشان داده شده است.