سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد توکلی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی
حسین آقاجانی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد
منصور سلطانیه – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
اردشیر افضلی – کارشناس مهندسی موادو متالورژی

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی اثر تزریق آلومینیم برنوع و ترکیب آخالها و خواص کششی فولاد کم کربن با تغییر سرعت تزریق در کریستالیزاتور است برای بهبود کیفیت این فولاد و کاهش پارگی آن در خط نورد و فرایند کشش سیم مفتول آلومینیوم خالص با سرعتهای 2، 4و5و8 متر بردقیقه درون کریستالیزاتور تزریق شد بخش عمده آخالهای موجوددر نمونه آلومینیوم دهی نشده از نوع (Fe,Mn)O می باشند ولی آخالهای موجود در نمونه های آلومینیم دهی شده با افزایش سرعت تزریق به ترتیب از نوع MnO-Al2O3 KFeO-Al2O3 و MnS-Al2O3KSiO2-Al2O3 وSiO2-Al2O3 با مقدار کمتری از SiO2-Al2O3 3 MnS-Al2O3 3 Mn 3 Si با غلظت های بیشتر آلومینیم می باشد با افزایش سرعت تزریق استحکام تسلیم استحکام نهایی و درصد ازدیاد طول تغییرات بسیار کمی درحدود 2 الی 3 درصد دارند بطوریکه استحکام تسلیم استحکام نهایی و درصد ازدیاد طول تغییرات بسیار کمی در حدود 2 الی 3 درصد دارند بطوریکه استحکام تسلیم و استحکام نهایی ابتدا زیاد و سپس کم می شوند ولی درصد ازدیاد طول ابتدا کم و سپس زیاد می شود این امر نشاندهنده تبدیل آخالهای اکسیدی ترد به آخالهای سولفیدی شکل پذیر است.