سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه فلاحی – کارشناس مهندسی متالورژی- مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران- دانشگاه علم
غلامرضا کریمی اقدم – کارشناس ارشد مهندسی مواد- مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران- دانشگاه علم
مهدی فرهانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران- دانشگاه علم
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جهت بررسی تغییرات خواص مکانیکی آلیاژ 6101 با تغییر دما و زمان در عملیات پیرسازی مصنوعی، ابتدا فرآیند محلول سازی در دماهای520 تا C ْ560 انجام گرفت. سپس پیرسازی مصنوعی در دماهای 165 تا Cْ 195 به مدت زمان های 2 تا10 ساعت صورت گرفت. خواص مکانیکی نمونه‌ها توسط آزمون سختی سنجی و ساختار آنها با متالوگرافی نوری بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ها، حداکثر سختی در نمونه ها پس از محلول سازی در دمای C ْ560 به مدت 1 ساعت و سپس پیرسازی در دمای C ْ175 به مدت 8 ساعت بدست آمد