سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا بختیاری – کارشناس-گروه مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه صاحبیان – دانشجوی دکترا. گروه مهندسی مواد- دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشه
محمدتقی حامدموسویان – دکترا-گروه مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش تولید کامپوزیت پلی اتیلن- آلومینا توسط فرآیند قالبگیری فشاری ، با مخلوط پودرهای پلی اتیلن و آلومینا با نسبت90 به 10 درصد وزنی صورت پذیرفت. به منظور بررسی رفتار بلورینگی پلی اتیلن و اثر ذرات آلومینا بر زمینه پلیمری، نمونه های مورد نظر با سرعتهای 30-1 تحت سرمایش قرار گرفته و کنتیک بلورینگی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی ها نشان می دهد که با افزایش سرعت سرمایش برای نمونه پلی اتیلن و کامپوزیت آن، پیک های انجماد عریض تر شده و تحول در دماهای کمتری اتفاق می افتد