سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا وحیدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حمیدرضا ناصری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند
محمدرضا دوستی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند
ملیحه جعفری – کارشناس اردش سازه، دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:
بتن سنگین یکی از مناسب ترین و پرکاربرد ترین مصالح برای ساخت حفاظ تابش های هسته ای نوترون و گاما می باشد، زیرا علاوه بر دارا بودن خواص سازه ای مناسب، انتخاب های متنوعی در استفاده از مواد اولیه برای ساخت آن وجود دارد. از طرفی مقاومت فشاری چنین بتن هایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تغییر دانه بندی جزء ریز دانه مصالح سنگی خاص استفاده شده در این بتن می تواند تاثیر مهمی بر مقاومت فشاری بگذارد. در این تحقیق از سنگدانه های مگنتیت برای ساخت بتن استفاده شد. با تغییر دانه بندی ماسه در محدوده استاندارد و ساخت تعدادی آزمونه و نگهداری آنها در شرایط آزمایشگاهی، تاثیر نوع دانه بندی بر مقاومت فشاری این نوع بتن در سنین 7 و 28 و 42 روزه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات بعمل آمده نشان می دهند که افزایش درصد مانده بر روی الک نمره 100 باعث افزای شمقاومت فشاری می شود.