سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اصغر حسنعلی پور دیل – دانشگاه آزاد اسلامی-گروه مهندسی نفت-ایران-امیدیه
ایرج ناصر – دانشگاه آزاد اسلامی-گروه مهندسی شیمی-ایران-تهران جنوب
علی حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی-گروه مهندسی نفت-ایران-امیدیه

چکیده:
هدف اصلی واحد شیرین سازی، حذف سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن از گاز طبیعی است به گونه ای که میزان H2S و CO2محصول گاز مایع نهایی خروجی از واحد بازیابی گاز مایع در حد مطلوبی باشد. دلایل پالایش گاز طبیعی به عواملی نظیر، CO2 که به علت نداشتن ارزش حرارتی، مطلوب نبوده و زدودن آن از نظر جلوگیری از آلودگی و خوردگی سطوح فولادی ضروری است که مقدار مجاز آن در گاز خانگی در حدود 1% حجمی است.H2S موجود در گاز طبیعی عمده ترین ناخالصی است که کاهش آن تا حد مجاز (ppm4) ضروری است زیرا H2S، خورنده لوله ها و تاسیسات بوده و هنگام سوختن نیز SO2 تولید می کند که آلوده کننده هوا است. H2S گازی است به شدت خطرناک و سمی، بطوری که بویایی را از کار انداخته و انسان را می کشد. همچنین مابقی ناخالصی های گاز طبیعی از قبیل نیتروژن و کربن دی سولفید (CS2)، هلیوم، کربونیل سولفاید و آب و مرکاپتانها (RSH) نیز باید به حداقل ممکن برسند، بستگی دارد. در طراحی فرآیندهای تصفیه گاز شروط امکان پذیری و اقتصادی بودن طرح مهمترین بخش طراحی می باشد.