سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی سلامتی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر محمدی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان ، جهاد دانشگاهی

چکیده:

اثر یونهای مغناطیسی و غیر مغناطیسی در ابررسانای (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) به جای اتم مس به صورت(فرمول در متن اصلی موجود می باشد) برایX ≤ 0.01بررسی میشود. این بررسی با روشهای EDX ، SEM ، XRD ، اندازه گیری مقاومت، اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی و اندازه گیری جریان بحرانی انجام شد. در نتیجه دمای بحرانی نمونه ها کاهش پیدا کرده و چگالی جریان بحرانی نمونه ها، افزایش میابد. همچنین تغییر محسوسی در ساختار بلوری دیده نمیشود.