سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم ابارشی – دانشجوی دکتری، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه شیمی
سیدمجتبی زبرجد – دانشیار، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مو
الهه گوهرشادی – استاد، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان آسیاکاری بر مورفولوژی پلی اتیلن، پودر پلی اتیلن اولیه در زمان های مختلف توسط یک اسیاب گلوله ای سیاره ای، آسیاکاری شد. همچنین پس از تولید کامپوزیت های پلی اتیلن خاک رس به روش آسیاکاری، اثر مقدار خاک رس بر مورفولوژی پودر پلی اتیلن نیز مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات مورفولوژی نمونه ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM ) انجام گرفت. علاوه بر این اثر زمان آسیاکاری و مقدار خاک رس روی اندازه ذرات توسط روش آنالیز الک بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش زمان آسیاکاری باعث افزایش اندازه ذرات پلی اتیلن به ویژه در ساعت های اولیه آسیاکاری می شود. این در حالی است که حضور خاک رس در ساعات اولیه آسیاکاری باعث کاهش و پس از آن باعث افزایش اندازه ذرات پلی اتیلن می شود