سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

پوشش های آلیاژی Zn-Co در زمره موثرترین پوشش ها برای جایگزینی پوشش روی در قطعات فولادی مورد استفاده در صنایع خودروسازی هستندکه با وجود مقدار کبالت کمتر از یک درصد وزنی، پوشش هایی با مقاومت به خوردگی بالا را ایجاد می نمایند. در تحقیق حاضر تاثیر دانسیته جریان وغلظت کبالت موجود در حمام آبکاری بر مورفولوژی وترکیب شیمیایی پوشش آلیاژی Zn-Co مورد بررسی قرار گرفته است. زیر لایه فولاد «AISI 1018» بوده ومدت زمان آبکاری درحمام قلیایی حاوی گلیساین درتمامی آزمایش ها 5 دقیقه بود. بررسی های ریز ساختاری وترکیبی پوشش ها با استفاده از SEMو EDS انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده با افزایش دانسیته جریان اعمالی و غلظت کبالت حمام آبکاری الکتریکی، میزان کبالت پوشش افزایش می یابد و متعاقباً پوششی با کریستال های ریز و با تراکم بالاتر حاصل می شود.