سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکده فنی – مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
شهرام شریف نیا – دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکده فنی – مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
تهمینه کیانی دهکردی – دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکده فنی – مهندسی ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

کاتالیست LaNiO3 با ساختار پروسکایتی و به روش سل – ژل ساخته شد و در واکنش اکسیداسیون جزیی متان مورد استفاده قرار گرفت . جهت بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر روی عملکرد کاتالیست ف نمونه بدست آمده تحت سه دمای 700 ، 750 و 950درجه سانتیگراد و در دو بازه زمانی 4 و 8 ساعت کلسینه شد . عملکرد کاتالیست در یک میکروراکتور بستر ثابت بررسی و میزان تبدیل و انتخاب پذیری CO و H2در محدوده دمایی 600 تا 800 درجه سانتیگراد بدست آورده شد .بررسی همزمان پارامترهای فوق نشان میدهد که برهمکنش موثر بین دمای کلسیناسیون و دمای واکنش وجود دارد . ولی زمان کلسیناسیون نقش چندانی ندارد . همچنین در دماهای بالای واکنش دمای کلسیناسیون اهمیت چندانی از خود نشان نمیدهد در حالی که در دماهای پایین واکنش این قضیه برعکس است . دمای بهینه کلسیناسیون بدست آمده از نتایج برای کاتالیست مزبور C ˚750 میباشد . همچنین تفاوت چندانی برای زمان کلسیناسیون 4 و 8 ساعت در دمای مذکور دیده نمیشود .