سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا بختیاری – کارشناس گروه مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه صاحبیان – دانشجوی دکترا گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه
محمدتقی حامدموسویان – دکترا-گروه مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش تولید کامپوزیت پلی اتیلن- آلومینا توسط فرآیند قالبگیری فشاری ، با مخلوط پودرهای پلی اتیلن و آلومینا با نسبت90 به 10 درصد وزنی صورت پذیرفت. به منظور بررسی خواص حرارتی و درجه بلورینگی پلیمر در حضور ذرات آلومینا از دستگاه DSC استفاده شد. مطالعات خواص حرارتی نشان داد که حضور ذرات آلومینا در سیستم کامپوزیتی منجر به کاهش درجه بلورینگی، عدم تغییر نقطه ذوب و کاهش میزان ظرفیت گرمایی ویژه در سیستم کامپوزیتی در مقایسه با پلی اتیلن خالص می گردد.