سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نصیری طوسی – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران
یدالله خردمند – کارشناس ارشد – مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

با توجه به استفاده روز افزون از خودروها درسطح کشور و بخصوص شهرهای بزرگ بهبود عملکرد و کنترل آلاینده های خروجی از آنها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. لذا در این مطالعه به بررسی وضعیت موتور خودروی پراید که سهم عمده ای از ناوگان حمل ونقل شهری کشور را به عهده دارد خواهیم پرداخت.
در این مطالعه با توجه به قدرت و دقت شبیه سازیهای سه بعدی و با توجه به وسعت کاربرد کد KIVA در تحقیقات موتور و در اختیار بودن منبه این کد از آن بهره گرفته شده است. با توجه به مشکلات موجود برای آماده سازی مش هندسه مورد مطاعه به کمک نرم افزار ICEM-CFD این کار برای اولین بار در کشور صورت گرفت و مشکلات موجود در سر راه استفاده از این نرم افزار برای ایجاد مش برای کد KIVA-3V و با در نظر گرفت سیکل کامل موتور مرتفع شد.
در این تحقیق به بررسی میدان جریان درون سیلندر، چگونگی پیشرفت شعله ، منحنی های دما و فشار و الاینده ها پرداخته شده است و اثر زمان جرقه زنی و نسبت هوا به سوخت روی الاینده ها بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که در صورت کارکرد موتور با نسبت سوخت به هوای استوکیومتریک (f=1/05) سطح آلاینده ها به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت ولی در مقابل NO مقداری افزایش خواهد یافت. در ضمن تاثیر آن بر روی عملکرد موتور قابل ملاحظه نخواهد بود. همچنین تغییر زمان جرقه زنی از 342/4 (زمان فعلی) به 342 درجه، به جز تاثیر جزئی روی مرحله اول شکل گیری شعله، تاثیر چندانی روی الایندهها و عملکرد موتور ندارد. از طرف دیگر ریتارد کردن زمان جرقه زنی موجب افزایش زیاد و ناگهانی دما و فشار شده که می تواند برای موتور مخرب باشد. درضمن سطح آلاینده ها نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد.