سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سحر اخوان – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی رامین
حبیب ا… نادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی رامین
محسن برجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
شهاب خاقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

بیوتکنولوژی خاک که توسط لینچ (1988) مطرح شد با هدف استفاده از پتانسیل موجودات زنده ذره بینی مفید خاکزی به منظور تولید حداکثر محصول به همراه بهبود کیفیت خاک و رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست و با بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی روز در مسیر تکمیل تکنیکهای لازم برای اعمال چنین مدیریتی در حال توسعه است . زمینه کاربردی آن علاوه بر تولید کودهای بیولوژیک شامل استفاده از موجودات زنده مفید خاکزی به منظور حذف کودهای شیمیایی و سایر آلاینده های خاک، بهبود ساختمان خاک، اصلاح خاکهای فرسوده، کمک به حفظ سلامت گیاه و مصرف کنندگان گیاه و موارد دیگری از این قبیل می باشد . قارچهای میکوریز یکی از رایج ترین میکرو ارگانیسم هایی است که کودهای میکروبی از آنها تهیه می گردد . قارچ های وزیکولار آربسکولار فراوان ترین و معمولترین قارچهای همزیست در خاک بوده و قادرند با بیش از %90 گونه های گیاهی رابطه همزیستی برقرار کنند . این قارچ ها غذاو زیستگاه خود را از گیاه می گیرند و در عوض مقداری از عواید خود را که ناشی از جذب بهتر فسفر و تا حدودی عناصر غیرمتحرک نظیر مس و روی می شود را در اختیارگیاه قرار می دهند ).4) این تحقیق به منظور افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شبدر توسط همزیستی قارچهای میکوریزا وزیکولار اربسکولار و بررسی وابستگی میکوریزایی و میزان کلنیزاسیون ریشه تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر و تراکم گیاه انجام شده است