سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل خان احمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت
سیدمحمد شهرتاش – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری س

چکیده:

در مقاله حاضر، برپایه مدلسازی پدیده تخلیهجزئی تحت شرایط فیزیکی مختلف، اشکال متنوعی از الگوهای φ −qتخلیهجزئی بدست آمده است که علاوه بر کمک به تحلیل صحیح عیب عایقی، به شناسایی شدت عیب نیز منجر میگردد و میتوان از کلاسبندی نادرست عیبهای عایقی نیز جلوگیری نمود . بررسی اثر شرایط مختلف عایقی از جمله تأثیر پارامترهای فشار، درجه حرارت و حساسیت دستگاه اندازهگیری PD و همچنین پیری عایقی از اهداف این مقاله است .