سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیائی موید – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
کاظم پورآذرنگ – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا حیدری – دانشحوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کاربرد زیاد آلیاژ تیتانیم 6Al-4V در زمینه ها مختلف هوا فضا و پزشکی منجر به افزایش اهمیت ویژه این آلیاژ شده است. بدین منظور تحقیقات گسترده ای در زمینه استحکام شکست و چقرمگی ورقه های نازک این آلیاژ انجام گرفته شده است. در این تحقیق اثر ضخامت بین لایه ای بر وابستگی چقرمگی به ضخامت آلیاژ ی Ti-6Al-4V در محدوده کمتر از یک میلیمتر مربوط به سه ساختار لایه ای مختلف که با استفاده از دماهای پیرسازی متفاوت ایجاد گردید، مورد بررسی قرار گرفته است.مطابق با نتایج، مشاهده شد که تغییرات ضخامت بین لایه ای موجب تغییرات زیادی در شیب تغییرات چقرمگی با ضخامت یا به عبارت دیگر کار مربوط به پلاستیسیته نفوذی نمی گردد بلکه موجب بالا رفتن منحنی تغییرات چقرمگی با ضخامت می شود. به عبارت دیگر تغییرات ضخامت بین لایه ای موجب تغییرات در کار ضروری شکست می شود. همچنین با استفاده از مشاهدات شکست نگاری میکروسکوپی روبشی SEM ، آنالیز تصویری و تصاویر متالوگرافی مقاطع شکست و میکرو مکانیزم شکست مورد بررسی قرار گرفته است و مدلی برای شکست این ساختار ارائه شده است