سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد زینی وند – محقق کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در مقاله حاضر به اثر عدد چرخش به شکل جریان، دما و محصولات در یک شعله غیر پیش آمیخته متان و هوا پرداخته شده است از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به عنوان ابزار جهت مطالعه تاثیر عدد چرخش استفاده شده است به همین دلیل پیش از بررسی و مطالعه پارامتر های مورد نظر نسبت به اعتبار دهی نتایج با استفاده از داده های تجربی معتبر در یک مورد مطالعاتی اقدام شده است هندسه به صورت دو بعدی متقارن محوری شبیه سازی شده است به دلیل رفتار غیرایزوتروپیک جریانهای چرخشی از مدل اشفتگی تنشهای دینولدز برای شبیه سازی جریان و از ترکیب مدل اضمحلال ادی و روش آرنیوس برای مطالعه آزاد سازی انرژی استفاده شده است. با استفاده از ترکیب مدل اضمحلال ادی و روش آرنیوس اثر سینتیک و اختلاط، توام ان در نرخ انجام واکنش در نظر گرفته می شود.