سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سهراب هنرخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسینعلی طبیبیان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
در این تحقیق خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن AISI321 در دو دمای متفاوت آنیل بعد از جوشکاری بررسی گردید ، دو دمای متفاوت انیل نسبت به حالت آنیل نشده مورد ارزیابی گردید. .لذا در این تحقیق سعی بر آن گردید تا با تعیین دمای بهینه جهت عملیات حرارتی آنیل ، بهبود ساختار و خواص مکانیکی در محل اتصال این فولاد حاصل گردد ، شیوه انجام کار در این تحقیق براساس مطالعه اثر عملیات آنیل بر خواص مکانیکی می باشد نتایج این تحقیق حاکی از آن است با افزایش دمای آنیل میزان حل شدن رسوبات و کاربیدها بیشتر و سختی فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت کاهش می یابد .در دما هایی بالاتر از 900 درجه سانتیگراد، عناصر تشکیل دهنده کاربید نظیر کروم و کربن به صورت اتمی در شبکه بلوری استنیت حل شده و از نظر ترمودینامیکی امکان تشکیل رسوب وجود ندارد .