سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد ناصرزشکی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد, دانشگاه فردوسی مشهد
علی شایسته زراعتی – 1) دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد, دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کیانی رشید – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق تاثیرافزایش آلومینیوم درچدن های نشکن بررسی شده است. حضورآلومینیوم به عنوان یک عنصرگرافیت زای قوی تمایل به تشکیل کره های گرافیت را افزایش داده و بر اندازه ونحوه توزیع آنها تاثیر می گذارد. همچنین با افزایش درصد آلومینیوم، پرلیت افزایش وفریت کاهش می یابد، به گونه ای که در درصدهای بالای آلومینیوم این خانواده ازچدن ها، تفاوت جدی ریزساختاری با درصدهای پایین تر از این نوع عنصرآلیاژی مشهود می باشد. درهمین ارتباط ساختارمیکروسکوپی نمونه ها به کمک روش های متفاوت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. بعلت افزایش تعداد کره های گرافیت وتوزیع مناسب تر آنها وافزایش درصد پرلیت، خواص مکانیکی از جمله سختی نیز تحت تاثیر قرارمی گیرد که به نتایج مربوط در این زمینه نیزاشاره شده است