سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه / شرکت لوله و تجهیزات سدید
وحید نخکوب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین/ شرکت لوله و تجهیزات سدید
محمدحسین نجفی منش – مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران / شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون کشوربه لوله های انتقال نفت وگاز و دستیابی به تکنولوژی تولید آن در داخل کشور نیاز به بررسی علمی و دقیق فرایندهای تولید دیگر بر هیچکس پوشیده نیست . در همین راستا و در جهت تحقق اهداف علمی ، بر آن شدیم تا به بررسی مزایای فرآیند هیدروتست و تاثیر این فرآیند بر خواص مکانیکی لوله های اسپیرال بپردازیم . در این مقاله سعی شده است تا به بررسی پارامتر فشار که یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذاردر فرآیند هیدروتست می باشد پرداخته شود و تاثیرفرایند هیدروتست بر روی خواص مکانیکی لوله های تولیدی و همچنین تاثیر متقابل فشار اعمالی بر کاهش اوالیته لوله های هیدروتست شده که از تاثیر مستقیم این فرآیندبرکاهش تنشهای پسماند ناشی از فرایندتولید است بررسی شود . همچنین بدست آوردن یک حد بهینه فشار جهت تست لوله های اسپیرال تولیدی جهت دستیابی به خواص مکانیکی بهتر و اوالیته کمتر با توجه به استانداردهای API و IPS جزو سایر اهداف این مقاله می باشد .
کلیه نتایج این مقاله بر پایه آزمایشهای عملی بر روی سایزهای مختلف لوله های اسپیرال گاز بوده ، بر اساس نتایج این تستهای عملی به نظر میرسد که استاندارد IPS در ارتباط با فشار تست نیازمند به بررسی بیشتر است .