سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی آذردودران – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استاد یار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – دانشیاریاردانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور آهک مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور نمونه های مخلوط پس از انجام فعال سازی مکانیکی در زمان های مختلف، در شرایط غیر همدما از طریق آنالیز حرارتی مورد مطالعه سینتیکی قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که با 100 ساعت فعال سازی مکانیکی انرژی اکتیواسیون واکنش از حدودkCal/mol 121 برای نمونه فعال نشده به kcal/mol 51 برای نمونه فعال شده به مدت 100 ساعت کاهش می یابد . ضمنا مدل سینتیکی حاکم، مدل نفوذی است که کنترل کنندگی پدیده نفوذ اتم های گوگرد و اکسیژن و کلسیم را برای تشکیل فازهای میانی تایید میکند