سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
رضا مهاجری برج قلعه – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
عباس عجم – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:
از جمله روشهای موثر در کنترل تراوش و آب بندی پی سدها و سازه های مشابه استفاده از دیوارهای آب بند می باشد که جهت ساخت این دیواره های آب بند از بتن پلاستیک استفاده نمود. بتن پلاستیک که مخلوطی از سیمان ، شن، ماسه، آب و بنتونیت می باشد به لحاظ خواص شکل پذیری مناسب و در عین حال نفوذ پذیری نسبتا کم ماده ای مناسب تشخیص داده شده است. جهت طرح اختلاط مناسب بتن های پلاستیک و امکان دستیابی به خواص مورد نظر ضروری است پارامترهای تاثیر گذار روی خواص این ماده مورد بررسی قرار گیرند. در این تحقیق تاثیر تغییرات نسبت آب به سیمان روی میزان نفوذ پذیری مخلوط های بتن پلاستیک حاوی مقادیر مختلف سیمان از 100 تا 220kg/m³ و مقادیر مختلف بنتونیت از 25 تا 55kg/m³ مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی نشانگر تاثیر بسایر قابل توجه کاهش نسبت آب به سیمان در کاهش نفوذ پذیری مخلوط های بتن پلاستیک بوده است. در مورد تاثیر مقدار بنتونیت روی نفوذ پذیری باید گفت که با افزایش مقدار بنتونیت در نسبت آب به سیمان برابر، کاهش قابل توجهی (تا چند برابر) در نفوذ پذیری مخلوط ها ایجاد می شود لیکن با افزایش مقدار بنتونیت از یک مقدار بهینه، نفوذ پذیری مجددا افزایش خواهد یافت.