سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش انواری – کارشناس بخش تحقیقات شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، شرکت توسعه صنایع نف

چکیده:

تولید گاز سنتز از متانول فرآیند نوینی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است . . دما و فشار و غلظت ها ی فلزی ، پارامترها ی موثر در ا ین فرآیند می باشند که در این مقاله نتایج آزمایشات روی این پارامتر ها که باعث بهبود درصد تبدیل متانول است مورد بررسی و بحث قرار گرفته است . این آزمایشات با استفاده از یک راکتور آزمای شگاهی با بستر کاتال یستی و سی ستم جدا کننده انجام شده است و برای آنالیز از یک دستگاه 2001GC-با ستون مولکولارسیوA 5 استفاده شده است .