سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلی متولی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ناصر تجبر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک،
محمدرضا علی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک،
دانیل فروچات – فرانسه، گرونوبل، مرکز تحقیقات علوم CNRS

چکیده:

در این پژوهش اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi بررسی شده است. نتایج تحلیل طرحهای پراش پرتوx نشان می دهد که پخش نیتروژن ساختار بلوری ترکیب را تغییر نمی دهد. بررسی تغییرات مغناطش اشباع نشان میدهد که پخش نیتروژن باعث افزایش قابل توجه مغناطش اشباع در همه دماها میشود. همچنین حضور اتمهای نیتروژن در این نمونهها باعث از بین رفتن گذار FOMP مشاهده شده در نمونههای مادر، میشود.