سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس پیرقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
کارن ابری نیا – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
فرامرز جوانرودی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از فرایندهای تولید قطعه در شکل دهی فلزات، فرایند برش دقیق می باشد که در آن به سبب ایجاد تنشهای هیدرواستاتیک فشاری بالا در منطقه برش، دقت و کیفیت قطعات تولیدی بسیار بیشتر از روش معمولی است، به گونه ای که عمق برش افزایش چشمگیرییافته و گاها کامل می گردد. همچنین به علت به کارگیری کلیرانس بسیار کوچک نسبت به روش معمولی، ناحیه تغییر شکل پلاستیک محدود شده و از تغیر شکل نامطلوب قطعه جلوگیری می شود. در این مقاله با مدل سازی برش دقیق، به بررسی اثر کلیرانس بر هندسه و شکل ظاهری قطعات پرداخته و انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی موجود مشاهده شد. در ادامه به بررسی اثر شعاع لبه قالب، ضخامت ورق و ورقگیر V-ring پرداخته شد. افزایش کلیرانس و ارتفاع V-ring باعث تشدید، بشقابی شدن می گردد. در این بررسی مشاهده شدد با افزایش ارتفاع V رینگ، بر تنشهای هیدرواستاتیک و شعاعی افزوده می شود. افزایش کلیرانس نیز باعث بزرگ شدن ارتفاع و پهنای منطقه شعاعی می گردد. در این بررسی از خواص فولاد AISI-1045 و از نرم افزار المان محدود ABAQUS به عنوان تحلیل گر استفاده شد.