سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا صفری راد –

چکیده:

اصلاح مدل سینتیکی در زمینه فرایند تبدیل متانول به اولفین با در نظر گرفتن کک گرفتگی در راکتور های بستر ثابت در حضور کاتالیست 34-SAPO در شرایط عملیاتی خاص و تعیین تابع غیر فعال سازی کک بر روی معادلات سینتیکی مورد بحث واقع گشته است . درصد تبدیل متانول با استفاده از تابع کک گرفتگی اصلاح گردیده و تابعیت میزان کک با ارتفاع بستر مطالعه گشته است ، همجنین زمان غیر فعال سازی کاتالیت بواسطه اثر کک گرفتگی در فرآیند پیش بینی گشته است . این مقاله صرفا به بررسی معادلات کک گرفتگی در فرآیند تبدیل متانول بوسیله داده های تجربی ارائه شده توسط Bos et al پرداخته است و هیچ گونه کار تجربی بصورت مجزا صورت نگرفته است .