سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عباس توکلی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، دانشکده فنی، مهندسی
امید جهانیان – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک
سیدعلی جزایری – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:
درتحقیق حاضر موتور خودروی سوناتا ساخت کمپانی هیوندایی کره در سال 2011 مدلسازی شده است. اطلاعات لازم برای این مدلسازی ازاطلاعات کتاب تعمیراتی، کتاب آموزشی موتور سوناتا و اندازه گیری تجربی برخی قطعات خودروی مورد نظر به دست آمده و مدلسازی بااستفاده از نرم افزارGT-Powerصورت گرفته است. در ابتدا برای صحه گذاری روش، نمودار قدرت و گشتاور موتور مدلسازی شده با سوخت بنزینی، با نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده شد که نتایج مدلسازی با داده های تجربی موجود همخوانی خوبی دارند. این صحه گذاری در زمان جرقه یازده درجه قبل از نقطه مرگ بالا انجام شد. پس از تایید مدل، جهت مقایسه تأثیر گازسوز کردن، موتور مورد نظر با سوخت متان مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادند که ماکزیمم قدرت موتور سوناتا با سوخت بنزین در 11 درجه قبل از نقطه مرگ بالا و به میزان 157 اسب بخار می باشد در حالی که موتور سوناتا با سوخت متان در 17 درجه قبل از نقطه مرگ بالا دارای ماکزیمم قدرتی به میزان 119 اسب بخار است. همچنین مشاهده شد که ماکزیمم گشتاور برای سوخت بنزین با زمان جرقه 11 درجه قبل از نقطه مرگ بالا در 4000 دور بر دقیقه برابر 153 نیوتن- متر و برای سوخت متان 110 نیوتن- متر و در زمان جرقه 17 درجه قبل از نقطه مرگ بالا اتفاق می افتد. باتوجه به اطلاعات بدست آمده در این تحقیق می توان با برنامه نویسی برای واحد کنترل الکترونیکی خودرو، بهینه ی زمان جرقه برای قدرت و گشتاور خروجی با سوخت گازی را به دست آورد. همچنین می توان نتیجه گیری نمود که موتور سوناتا بادر نظر گرفتن شرایط فوق، قابلیتگازسوز شدن رادارامی باشد. توانو گشتاور خروجی درحالت گازسوز می تواند خواسته های مختلف خودرو را در شرایط مختلف رانندگی در جاده های مختلف پاسخگو باشد.