سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین رئیس زاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
W. D griffiths – مربی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه برمینگهام انگلستان

چکیده:

در این تحقیق نتایج حاصل از آزمایش هایی که در آن حبابی از هوا در دمای ثابت برای مدت زمانی طولانی در مذاب آلومینیم با خلوص تجارتی قرار گرفت و تغییرات حجم آن توسط دستگاه اشعه ایکس همزمان ثبت گردید گزارش شده است. نتایج نشان دادند که وقتی مقدار هیدروژن محلول در مذاب آلومینیم کم بود، حجم حباب هوا در اثر ترکیب شدن اکسیژن و نیتروژن محبوس در آن با مذاب اطراف و تشکیل Al2O3 و AlN، به تدریج کاهش یافت. هنگامی که میزان هیدروژن محلول در مذاب به بیش ازml/100g 3/0 افزایش یافت، اتم های هیدروژن به درون حباب هوا نفوذ کرده و باعث افزایش حجم آن گردید. از نتایج حاصل از این آزمایش ها به عنوان شواهد تجربی برای بررسی نقش اکسید فیلم های دوتائی در ایجاد حفره های گازی در مذاب آلومینیم استفاده گردید