سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سحر عزیزی – دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، واحد گچساران،گچساران، ایران

چکیده:
امروزه خوشه بندی نقش مهمی در اغلب زمینه های تحقیقاتی ماننده مهندسی ، پزشکی، زیست شناسی و داده کاوی ایفا می نماید. در واقع خوشه بندی به معنای تقسیم بندی بدون نظارت است که با استفاده از آن داده ها به دسته هایی که از نظر پارامترهای مورد علاقه شباهت بیشتری به یکدیگر دارند تقسیم می گردند. یکی از روش های معروف در این زمینه، الگوریتم k-means می باشد که علی رغم وابستگی به شرایط اولیه و همگرایی به نقاط بهینه محلی، تعداد n داده را به k خوشه با سرعت بالا خوشه بندی می کندو مطالعاتی که در زمینه الگوریتم Epso، بر روی داده ها صورت گرفته ، نشان دهنده آن است که سرعت خوشه بندی داده ها با الگوریتم مورد نظر بسیار پایین است. لذا در این مقاله، جهت رفع مشکل الگوریتم Epso ، از روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم Epso و k-means استفاده گردیده است. الگوریتم ترکیبی مورد نظر بر روی صفحات وب اعمال شده است که نشان دهنده خوشه بندی بهتر صفحات، نسبت به زمانی است که الگوریتم ها به صورت جدا بر روی صفحات اعمال می شوند.