سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرناز قاسمی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی تهرانی دوست – گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم شناختی
وحید ابوطالبی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد

چکیده:

توجه″، یکی از جذاب ترین جنب ههای فعالیت شناختی مغز است که اهمیت و جلوه خاص آن در میان محققین، علاوه برکاربردهای ویژ هاش در حوزه های مختلف، به تاثیر بارز آن در کاهش و یا افزایش شدت فعالیت های دیگر برمی گردد. سنجش توجه در مبدأ شکل گیری آن یعنی مغز، بجای روشهای متداول که نمودهایی از توجه را اندازه گیری می کنند، در حذف عوامل واسط بسیار موثربوده و امکان انجام این ارزیابی را عمومیت بیشتری می بخشد. این پژوهش به بررسی ارتباط ویژگی های شکلی ERP با سطح توجه ماندگار می پردازد. برای سنجش سطح توجه ماندگار از آزمون عملکرد پیوسته استفاده شده و 30 ویژگی شکلی در سیگنال ثبت شده از کانال Pz در سوژه مورد بررسی قرار گرفته است. سوژه ها براساس توجه به 3 کلاس تقسیم شده و برای جداسازی هر دو کلاس، طبقه بندی کننده LDA بکار رفته است. با استفاده از 2 ویژگی (ترکیب دامنه و تأخیر) دقت 92% در جداسازی دوبدوی کلاس ها بدست آمده است و نتایج کیفی حاصله نیز با تحقیقات قبلی انجام شده مطابقت داشته است.