سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – دانشیار – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات غیر خطی کابل حامل جریان متحرک که به کمک فنر و دمپر به کابل متصل شده ، مورد بررسی قرار گرفته است. یک انتهای کابل ثابت بوده و انتهای دیگر آن با اختلاف ارتفاع نسبت به تکیه گاه اول، به کابل اجازه تغییر طول می دهد به طوری که کرنش مماسی کابل همواهر صفر باقی بماند. همین تغییر طول است که اجازه ارتعاش را به کابل می دهد. این تغییرات به صورتی است که اختلاف کشش از حالت استاتیکی در انتهای غیر ثابت کابل صفر شود. ارتعاشات کابل به صورت درون صفحه ای در نظر گرفته شده و فرض بر این است که جرم متحرک فقط در راستای قائم نوسان می کند. در استخراج فرمولاسیون حرکت، نیروی اصطکاک بین غلتک و کابل و همچنین یک نیروی جلو برنده که راستای آن مماس بر راستای کابلمی باشد مورد ملاحظه قرار گرفته است و معادلات حرکت با فرض متاثر بوده حرکت کابل و حرکت جرم از یکدیگر بدست آمده است. برای حل از روش گالرکین در حوزه مکان و روش شتاب متوسط در حوزه زمان استفاده شد ه است. نتایج بدست آمده از حل معادلات ارتعاش غیر خطی کابل با نتایج معادلات ارتعاش خطی و غیر خطی کابل، موجود در مراجع مقایزسه شده است. نتایج این مطالعه در تحلیل و طراحی کابل تله کابین ها، جرثقیل های کابلی و غیره قابل استفاده شده است.