سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر بهروز – کارشناسی ارشد مکانیک
شاپور مرادی – دکترای مکانیک دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در یشرو تحلیل ارتعاشات محوری مورد بررسی قرار گرفت. بعلت ناکارآمدی روشهای تحلیلی و تئوری در تاثیر و اعمال پارامترهای غیر خطی با تغییر فرمهای بزرگ، روش عددی برای حل معادلات ارتعاشی رشته حفاری در حوزه فرکانس و زمان برگزیده شده و پاسخ های بدست آمده با مقادیر تجربی و مدلهای پیش بینی شده مقایسه شده است. تاثیر پارامترهایی از قبیل گل حفاری، میرایی، وزن روی مته، زاویه انحراف چاه و استفاده از مته سه مخروطی که در رفتار استاتیکی و دینامیکی رشته حفاری موثرند، از مهمترین موضوعاتی هستند که به آنها پرداخته شد. از تحلیل استاتیک غیرخطی برای تعیین محل تماس رشته با دیواره چاه و طول موثر رشته و تحلیلهای مودال و هارمونیک برای تعیین فرکانسهای طبیعی محوری و سرعتهای بحرانی استفاده شده و با تحلیل گذرا رفتار دینامیکی سیستم در حوزه زمان بررسی شد.