سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران – دانشکده فنی ومهندسی بابل – ایران
علیرضا محمدزاده – دانشگاه مازندران – دانشکده فنی ومهندسی بابل – ایران

چکیده:

در این مقاله جهت بررسی استاتیکی پایداری ولتاژ ، از آنالیز مودال استفاده گردیده است دراین روش با استفاده از ماتریس ژاکوبین تقلیل یافته , مقادیر ویژه کوچک سیستم بدست آمده است ، که هر یک از این مودها ، نزدیکی سیستم به ناپایداری ولتاژ را مشخص میکنند . بردارهای ویژه متناسب با این مودها مشخص کننده اطلاعات قابل توجهی در مورد اجزای سیستم
قدرت , از نظر میزان تاثیر آنها در پایداری ولتاژ می باشد . مزیت دیگر این روش سرعت قابل توجه آن در سیستمهای بزرگ می باشند . برای نمونه , شبکه 400 کیلو ولت ایران جهت شبیه سازی مورد بررسی قرارگرفته است . که پس از بدست آوردن حد بارگذرای ، به وسیله روش تجزیه مقادیر منفرد ، از آنالیز مودال جهت بدست آوردن مقادیر ویژه بردارهای ویژه استفاده شده است . که طبیعتا نتایج آن می تواند در بهره برداری بهینه از شبکه ایران مورد استفاده قرار گیرد .