سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی منتظری – Mojtaba2088@yahoo.com
فرشید مالک قایینی – استادیار متالورژی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
امیررضا فرنیا – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از پوشش دهی پاششی آلومینیوم بر روی فولادهای ساده کربنی بروش APS(Atmospheric Plasma Spray) به منظور بهبود مقاومت به سایش و خوردگی داغ، راه حل مناسبی است. از آنجا که مشکل اصلی این نوع پوششها استحکام چسبندگی نامناسب آنهاست در این تحقیق شرایط بهینه آماده سازی جهت پوشش دهی نمونه ها فراهم گردید. نمونه های استوانه ای از جنس فولاد ساده کربنی(CK60) پس از آماده سازی تحت پوشش دهی بروش APS قرار گرفتند. استحکام چسبندگی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت که براساس نتایج بدست آمده گسیختگی نمونه ها به شکل مطلوبی حاصل گردید. همچنین نتایج متالوگرافی هم حاکی از مکانیکی بودن اتصال بوجود آمده بود.