سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا زندبیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مریم حیدری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مهدی پویا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمدامین سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:
نیروگاه های توربین گاز و توربین بخار بخش قابل توجهی از نیاز برق کشور را تأمین می کنند. این نیروگاه ها به صورت جداگانه یا ترکیبی کار می کنند.. با توجه به اینکه هزینه سوخت سهم قابل توجهی در هزینه های سالیانه را به خود اختصاص می دهد در این تحقیق تولید برق با استفاده از سیکل توربین گاز با سوخت تجدیدپذیر(ضایعات چوب) همراه با بازیافت انرژی از نیروگاه توربین گازی در واحد بخار فشار بالا مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم های موجود با استفاده از ابزار مدل سازی ریاضی مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از انجام محاسبات برای سوخت مورد نظر، آنتالپی ورودی و خروجی توربین به ترتیب برابر با Kj/kg 1890.66 و Kj/kg 952.30 و هم چنین دمای ورودی توربین برابر باk 1673.15 و خروجی توربین نیز k 952.5 می باشد. کار تولیدی توربین گاز به ازای هر کیلوگرم سوخت 1.9 مگاوات می باشد اگر در کنار توربین گاز ازواحد HP (تولید بخار فشار بالا) استفاده شود 23 درصد به توان آن افزوده می شود.