سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسین حیدری – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
بهنام مستاجران – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین استادیار، گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
علی اکبر عالم رجبی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک دانشیار، گروه تبدیل انرژی

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر استفاده از سیستم ذخیره گرمایی بر یک نیروگاه حرارتی خورشیدی با توان 10kW است. بدین منظور شبیه سازی با استفاده از نرم افزار gPROMS و برای شرایط شهر اصفهان انجام شده است. طراحی سیستم ذخیره سازی به گونه ای صورت گرفته است تا علاوه بر عملکرد پایدار نیروگاه در روز، قادر باشد بار حرارتی مورد نیاز نیروگاه را در کل شب نیز تأمین کند. بدین منظور ظرفیت سیستم ذخیره سازی برابر با 15 ساعت در نظر گرفته شده است. چنانچه از سیستم پشتیبانی توسط گاز طبیعی برای کلیه ساعات شب در سال (4380 ساعت) استفاده شود، به حداقل 6500m3 گاز طبیعی نیاز خواهد بود. در حالی که طبق نتایج شبیه سازی با به کار بردن 2500kg مخلوط نمک های نیترات و سطح کلکتوری برابر با 350m2، علاوه بر تأمین بار حرارتی مورد نیاز در شب، اثر نوسانات تابش خورشید بر عملکرد نیروگاه در طول روز نیز حذف خواهد شد.