سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سهیلا صالحی – کارشناسی ارشد مدیریت مراکز اطلاع رسانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وحید اسکویی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه تهران

چکیده:

فقدان اطلاعات به موقع، صحیح و مورد نیاز، علی رغم رشد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، و همچنین تکنولوژی های پشتیبان تصمیم، در بسیاری از سازمان ها، یکی از مشکلات بارز و کاملاً تاثیرگذار بر فرایندهای اخذ تصمیم به شمار می آید. مراکز تحلیل و اشاعه اطلاعات با جمع آوری،ذخیره ، ارزیابی ، تفسیر و تحلیل، بازیابی و اشاعه اطلاعات و دانش به کاربران خاص می توانند نقش موثری را در کاهش موانع اطلاع یابی به گروه های خاص مراجعان مانند مدیران و محققان به عهده داشته باشند. یکی از ابزارهای مورد استفاده در این گونه مراکز، داده کاوی می باشد. داده کاوی یکی از ابارهای کارآمد در راستای تحلیل و مدیریت داده ها است. این ابزار به شناسایی الگویها و ملها و نیز ارتباط عناصر مختلف در پایگاه و انباره های داده جهت اتخاذ ارتباطات نهفته در داده ها و نهایتا تبدیل داده به اطلاعات و دانش میپردازد. این مقاله به بررسی مراکز تحلیل و اشاعه اطلاعات پرداخته و در ادامه سعی دارد تا کاربرد داده کاوی را به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز جهت بهره گیری مناسب برای تامین چرخه تبدیل داده به اطلاعات و دانش، و همچنین نقش آن در مدیریت دانش و بهره گیری لازم از دانش برای کاربران خاص، معرفی نماید.