سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فرشید مدنی فر – کارشناس ارشدمهندسی نفت
بابک صداقت –

چکیده:
با لوله های جداری درهرمقطع ازچاه مشکلات سازندی و حفاری کنترل و مهارمیشود طراحی لوله های جداری یعنی تعیین عواملی برگسیختگی لوله های جداری موثراند و براین اساس مناسب ترین وزن ودرجه فولادی لوله های جداری برای عملیات جداری ازنقطه نظر ایمنی و اقتصادی انتخاب میشود دراین مقاله به طراحی جداری 5/8-18 پردخته شدها ست که این طراحی برای یکی ازمیادین جنوب غربی ایران صورت گرفته است ازمهمترین قسمت های یک طراحی موفق جداری میتوان به بررسی آیتمهای مربوط به Collaps ایتمهای مربوط به Burst و همچنین آیتم های مربوط به Tension اشاره نمود برای این میدان آیتمهای ذکر شده به دقت مطالعه و عوامل موثر و همچنین پیش فرضهای موجود بررسی شد و طراحی لوله جداری براساس مواردذکر شده انجام شد