سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی بابائی – استادیار گروه عمران دانشگاه زنجان
جلال داداش امیری – دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه زنجان

چکیده:
سازه های اسکلت فولادی قاب خمشی ومتوسط بامهاربندی برون محوری فولادی ویژه یکی ازسیستم های است که به صورت وسیع درکشورهای مختلف و ایران مورداستفاده قرارمیگیرد باتوجه به اهمیت بسیاربالا هزینه ساخت ساختمانهای باسیستم مذکور ووابست بودن هزینه به تعدادتعداد طبقات طول دهانه تیرها محل قرارگیری ستونها و نوع خاک بستر ساختمان و سیستم لرزه برمورد استفاده دربهینه سازی اقتصادی پروژه دراین مطالعه بررسی تاثیرات موارد ذکر شده برقیمت تمام شده ساختمان سیستم مذکور برای دهانه و طبقات ونوع خاک مختلف مورد بررسی قرارگرفت طبقات 5و10و14ودهانه های 5/6و7/5و11/2 متری و نوع خاک II و III درنظر گرفته شده اند پس ازتحلیل مدلها و طراحی اعضای سازه ای و فونداسیون مصالح مصرفی و هزینه آنها براورد شده و برای مقایسه نمودارها و گرافهایی ارایه شده اند براساس نتایج بدست امده برای هرنوع خاک بهینه ترین و اقتصادی ترین سازه پیشنهاد شده است