سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی بابایی – استادیار گروه عمران دانشگاه زنجان
آرمان معماریان – دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه زنجان

چکیده:
سازه های اسکلت فولادی قاب قاب ساده بامهاربندی برون محوری ویژه EBF یکی ازسیستم های است که به صورت وسیع درکشورهای مختلف و ایران مورداستفاده قرارمیگیرد باتوجه به اهمیت بسیاربالا و حائز اهمیت بودن هزینه ساخت ساختمانهای باسیستم مذکور ووابست بودن هزنیه به تعدادطبقات طول دهانه استقرار ستونها ونوع خاک بستر ساختمان و سیستم لرزه برمورد استفاده دربهینه سازی اقتصادی پروژه دراین مطالعه تحقیق و بررسی تاثیرات موارد ذکر شده برقیمت تمام شده ساختمان سیستم مذکور برای دهانه و طبقات و نوع خاک مختلف مورد بررسی قرارگرفت طبقات 5و10و14 ودهنه های 5/6و7/5و11/2متری و نوع خاک II III درنظر گرفته شده اند پس ازتحلیل مدلها و طراحی اعضای سازه ای و فونداسیون مصالح مصرفی و هزینه آنها براورد شده و برای مقایسه نمودارها و گرافهایی ارایه شده اند براساس نتایج بدست آمده برای هرنوع خاک بهینه ترین و اقتصادی ترین سازه پیشنهاد شده است