سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علی رجب زاده – استادیار دانشکده علوم دانشگاه شیراز
سینا اسدی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
رضا شریفی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی های صحرایی و مطالعات کانی شناسی حاکی از دو مرحله متفاوت کانه سازی آهن با برتری کانی مگنتیت در منطقه قطروئیه می باشد. با توجه به حضور سنگهای رسوبی و توف های دگرگون شده به عنوان میزبان کانسنگ ها، لایه بندى و ارتباط تدریجى بین کانسنگ و سنگ میزبان، وجود مرزهای مشخص بین لایه های مگنتیت و سنگ میزبان بدون مشاهده قطعات سنگ های زیرین در کانسنگ لایه ای، ضعیف بودن شواهد دگرسانی، وجود ترمالین نوع دراوایت و شواهد ریفتی- کششی حاکم بر منطقه در طول پالئوزوئیک نشانه بخشی از فرایند کانه سازی به صورت همزاد در این برهه زمانی است. با ایجاد پدیده وارونگی تکتونیکی در طول مزوزوئیک و تاثیر فازهای دگرگونی در منطقه همزمان با فرورانش اقیانوسی نئوتتیس و ایجاد سیالات گرمابی اسیدی سرشار از آهن ناشی از این فرایندها بخش دوم کانه سازی آهن در منطقه ایجاد می گردد که با بافت های گسترده جانشینی، ساخت ها و بافت های رگه ای و رگچه ای، جانشین شدن سولفیدهای ثانویه به جای اکسیدها، جانشینی هماتیت به جای مگنتیت، بازبلورش و غنی شدگی ثانویه در سنگ میزبان همراه است .