سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
شقایق نقدعلیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجدید پذیر- گروه محیط زیست و انرژی- واحد علوم وتحقیقات – دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران
سیدمحمدرضا هیبتی – عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک – واحد پردیس- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران

چکیده:
امروزه دنیا با مشکل بزرگی تحت عنوان "بحران انرژی" روبروست. در دنیای مدرن امروزی تولید و مصرف انرژی یکی از مهم ترین مسایل پیش روی کشورهاست. اما مشکل اصلی روبه زوال گذاشتن منابع انرژی فسیلی – که منابع اصلی تامین انرژی مورد نیاز زندگی انسان می باشند- است. از این رو طی دهه های گذشته دانشمندان در پی یافتن جایگزینی مطمئن و مناسب برای سوخت های فسیلی بوده اند. یکی از مناسب ترین راه حل ها استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر است. از آن جا که انرژی های تجدیدپذیر تحت عنوان "انرژی های پاک" خوانده می شوند، مراحل تولید انرژی قابل استفاده از این منابع اغلب پرهزینه است اما با توجه به فواید استفاده از این منابع می توان بر توجیه پذیر بودن استفاده از این منابع صحه گذاشت. هدف از انجام این پروژه طراحی یک ساختمان انرژی صفر در اقلیم ایران و در شرایط آب و هوایی شهر همدان می باشد. برای این منظور با استفاده از اصول اساسی طراحی معماری بهینه ساختمان ها و ضوابطی که برای ساخت در شرایط آب و هوایی متفاوت بایستی لحاظ شود، طراحی انجام شده است. بدین جهت با استفاده از اصول بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها، بررسی شرایط آب و هوایی سعی شده است تا مصرف انرژی سالیانه – با تاکید بر کاهش مصرف انرژی گرمایشی- تا اندازه ممکن کاهش یابد. برای کاهش بار مصرفی –بخصوص بار گرمایشی- از دیوار ترمب در قسمت پذیرایی ساختمان استفاده شده است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار شبیه سازی انرژی های تجدید پذیر زیر مقدار انرژی استحصالی برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمان برآورد شده است:1- Designbuilder، جهت طراحی ساختمان و کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از اصول معماری غیر فعال (پسیو).2- Polysun، جهت طراحی سیستم تامین انرژی تجدیدپذیر ساختمان.با توجه به نتایج بدست آمده طراحی یک ساختمان انرژی صفر در همدان امکان پذیر است هر چند بسیار هزینه بر خواهد بود.