سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد شاکراردکانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

یکی از راههای بالا بردن ارزش افزوده پسته، توجه به صنایع تبدیلی آن می باشد. تهیه کره پسته نیز در این راستا صورت می گیرد. کره پسته محصولی خمیری شکل است که مواد اصلی تشکیل دهنده آن مغز پسته بو داده آسیاب شده و شکر می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمل کره پسته بود. بدین منظور مقادیر 10 و 20 درصد خمیره حاصل از آفتابگردان وهمچنین ارده در سه تکرار در فرمولکره پسته استفاده شد وکره پسته تولیدی از نظر طهم و مزه، بافت و رنگ مورد ازمون حسی قرار گرفت. نتایج حاصل بر اساس طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت.جهت مقایسه از آمون دانکن در سطح آماری 5 درصد (a=5%) استفاده شد.
از نظر آزمون حسی تیمارهای 1،2،3و6 که به ترتیب تیمار شاهد و تیمارهای دارا ی 10 درصد خمیره افتابگردان ، دارای 20 درصد خمیره آفتابگردان ، دارای 10 درصد خمیره آفتابگردان و 10 درصد ارده بوده اند امتیاز بالاتری را کسب کرده اند. با در نظر گرفتن آزمون حسی، ارزش غذایی و قیمت تمام شده محصول، تیمار 6 (دارای 10 درصد خمیره آفتابگردان و10 درصد ارده)، به عنوان بهترین تیمار انتخاب گردید.