سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا حسینی کلبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
آرین ساطعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شادمان شکروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فریبا امیرلطیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

نمونه ای توانمند برای آزمایشات زیست شناسی است. نمونه پس از شناسایی در محیط کشت جانسون تحت دمای 2=28 درجه و شدت نور بسیار محدود و روشنایی سفید قرار گرفت. تیمارهای شوری از نوع کلروسدیم و به میزان 7/5 و 15 و 30 و 50% بود یک تیمار هم محیط کشت بدون نمک در نظر گرفته شد.